חיסונים

פרוטוקול חיסונים מומלץ עבור גור כלבים:

גיל 6 שבועות - משושה ראשון ותילוע ראשון.

גיל 10 שבועות - משושה שני ותילוע שני.

גיל 12 שבועות - חיסון כלבת והחדרת שבב.

גיל 14 שבועות - משושה שלישי ותילוע שלישי.

פרוטוקול חיסונים מומלץ עבור כלב בוגר:

פעם בשנה- כלבת ומשושה.

פעמיים בשניה- תילוע כנגד תולעי מעיים.

פעם ב שלושה חודשים- טיפול מונע כנגד תולעת פארק.

 

פרוטוקול חיסונים מומלץ עבור גור חתולים:

גיל 8  שבועות- חיסון מרובע ראשון ותילוע ראשון.

גיל 12 שבועות- חיסון מרובע שני ותילוע שני.

גיל 16 שבועות- חיסון מרובע שלישי ותילוע שלישי.

גיל 18 שבועות- חיסון כלבת.

 

פרוטוקול חיסונים מומלץ עבור חתול בוגר:

פעם בשנה- חיסון מרובע וחיסון כלבת.

פעמיים בשנה- תילוע כנגד תולעי מעיים.